Thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt bùng nổ ở Trung Quốc| VTV24Sắp tới nếu đi đến Trung Quốc, bạn có thể không cần mang ví cũng không cần mang thẻ khi đi mua sắm. Đó là nhờ công nghệ thanh toán bằng nhận diện…

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *