20 thoughts on “Thấy gì qua việc ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có Trung Quốc?.

  1. Kinh tế VN phát triển cũng nhờ 1 phần thị trường TQ với tổng kim ngạch XK hàng hoá 100 tỷ USD mỗi năm, vì vậy người dân và các doanh nghiệp VN chẳng ai muốn " thoát Trung " như một số luận điệu kích động của các thế lực chống phá Nhà nước VN

  2. Chào trực Viện TV chào cả nhà kênh này Chung thực Chuẩn mông mọi người xem Và chia sẻ ứng hộ

  3. ba que ơi Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị thế giới tẩy chay mà sao đại hội thương mại tự do Châu Á Thái Bình Dương 15 nước đây là hiệp định lớn thương mại lớn nhất thế giới trong đó có Việt Nam lại thông qua một cách cách cách sao không đuổi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra khỏi người nói của ba que chúng mày chả có tí nào là trọng lượng toàn nói láo

  4. Vn đa phương hoá, đa dạng hoá một cách toàn diện trên nhiều mặt, ngày càng hoà nhập vào thế giới nhằm có nhiều sự lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế của đất nước; với một nước đang phương triển còn nhiều khó khăn, nhưng làm ăn với hoa kỳ bị nay đe, mai dọa.

  5. Biên giới việt trung trên bộ bay đã có hàng rào dài dọc biên giới và vn đã tién hành lắp camera dọc tuyến rùi csdt ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *