41 thoughts on “Thầy Thích Tâm Phúc nói ra sự thật sau khi dẹp chùa hoằng pháp trung ương !?

 1. Thế gian nay chỉ vài người biết tu theo Phật, tu mà chưa biết học chữ " buông". Cứ ra rả cái miệng nói tu lại ham tiền như quỷ đói.


 2. Báo cho sinh chúng xa gần
  Cơ Trời đã gấp ta cần nhanh chân
  Một câu khấn nguyện Phật Thần
  Buổi này có thể đại ân cho người
  Nhớ câu trong sách Phật Trời
  Phật thương sinh chúng nào vơi tấc lòng
  Nhớ câu tu luyện sáng trong
  Như lòng ước nguyện mới mong đáo kỳ
  Nhớ câu Phật dạy huyền vi
  Chúng sinh phải nghĩ phải suy mới tường
  Nhớ câu học đạo kỷ cương
  Phật Trời mở hội mà thương muôn loài
  Nhớ rằng đừng có rông dài
  Mà nên tỉnh thức học vài cuốn Kinh
  Nhớ rằng chớ có làm thinh
  Tâm kia không tỏ sự tình năm nao
  Nhớ rằng Phật Tổ ban trao
  Xuống trần mở đạo năm nào có hay
  Nhớ rằng lúc cuối mạt này
  Ma Vương xuất hiện quấy rầy Đạo Tiên
  Nhớ rằng dấu ấn tinh thông
  Đừng nên có cậy ta không ra ngoài
  Nhớ rằng đừng có giương oai
  Kẻo rồi lại phải kêu nài Phật Tiên
  Nhớ rằng tâm thật thiện duyên
  Mặc ai ngang dọc chớ phiền làm chi
  Nhớ rằng ta đã tu trì
  Đừng nên làm những việc gì không hay
  Nhớ rằng lời dạy hôm nay
  Chúng sinh phải chịu đắng cay buổi này
  Nhớ rằng tu đã bao ngày
  Thì phải khẩn thiết Phật nay đương mầu
  Nhớ rằng tâm phải nguyện cầu
  Như Lai Phật chứng từng câu cho người
  Nhớ rằng Trời đã sắp rồi
  Phải chăng Phật xuống cõi đời ngày mai
  Nhớ rằng có Phật Như Lai
  Hào quang tỏa sáng muôn loài hiển vinh
  Nhớ rằng Phật Mẫu ân tình
  Độ cho sinh chúng buổi này tựa nương
  Nhớ rằng có Đức Phật Vương
  Mang lệnh xuống thế dẹp đường tà ma
  Nhớ rằng có Đức Phật Bà
  Ngự bên kia núi Long Hoa đợi chờ
  Nhớ rằng ta phải nương nhờ
  Thân mình thoát nạn phải chờ Phật Tiên
  Nhớ rằng Phật chọn nhân duyên
  Chúng sinh phải gắng cần chuyên đêm ngày
  Nhớ rằng trong buổi chót này
  Ma Vương tô kỷ chất đầy trần gian
  Nhớ rằng hết buổi bình an
  Mà đâu như trước mà toan làm giàu
  Nhớ rằng Nhật Nguyệt còn đâu
  Mà nay chiếu sáng cả bầu thế gian
  Nhớ rằng nay phải lo toan
  Đất Trời chuyển động cứu an lấy mình
  Nhớ rằng tâm chớ vô tình
  Ngồi chờ Phật đến cứu mình là sai
  Nhớ rằng trần thế ai ai
  Người thực thì ít người sai quá nhiều
  Nhớ rằng niệm Phật bao nhiêu
  Tâm nay hối cải mới siêu Niết Bàn
  Nhớ rằng đừng có làm càn
  Việc gì cũng có Ngọc Hoàng xét soi
  Nhớ rằng tu luyện hẳn hoi
  Đường đi có đuốc Phật soi sáng ngời
  Nhớ rằng Phật đã gần rồi
  Cố tu tý nữa sống đời Long Vân
  Nhớ rằng vẹn chữ đức ân
  Thì bao nạn ách chốn trần cũng qua
  Nhớ rằng cầu nguyện Di Đà
  Phật Ngài xuất hiện tại gia tỏ tường
  Nhớ rằng khai sáng đèn hương
  Ắt là quỷ quái ma vương phải lùi
  Bao lời Ta nhắc cùng người
  Nhớ rằng là phút cuối thời Hạ Nguyên
  Chỉ có tu luyện mới yên
  Đò Thầy có chuyến đức duyên gặp thời…
  Con xin trích trong quyển số 17 mà con hữu duyên biết được, bài đăng tại kênh con có chia sẻ ạ

 3. O nội có thì không thì thôi không ai ép O nói. Tối ngày không lo gì được cho bá tánh mà mở miệng ra là tiền.

 4. Mình góp ý , ông phúc theo phật từ nhỏ ,1 lòng hướng phật ,chỉ tội hơi bị hoang tưởng ,lúc nào cũng tiền tỷ , nói chuyện thật tình ,nhiều khi người nghe thấy phản cảm ,mình mong bạn quay xong về chắc lọc lại và bỏ bớt những khúc nào mà mình cảm thấy ko cần thiết ,

 5. Thang khon gia su nay 10lip thi xin tien du 10lip.k co lip nao ma no k xin tien xin an.vay ma mo mieng no banh noc.

 6. Thay lên Ba häng Ông Dung lovoi muon tien noi là süa chùa là Hai ông Ba cho ngay .hai Ông bà có tâm lòng bô tát

 7. Quí vị có thấy ông thầy tu nào đi ra ngoài đời kiếm tiền k mà có một số bạn cứ chửi thầy làm biếng chưa chắc mấy người siêng hơn thầy nha. K thích đừng vào xem khỏi chửi mang tội

 8. Thằng youtuber này cũng đổi cách xưng hô đi mày,ai mà cả nhà với thể loại như mày,vừa ngu,vừa ăn theo,lợi dụng sư lừa đảo như mày

 9. Quây về báo hiếu cúng dường mẹ cha , công đức vô lượng không chi sánh bằng, giả giả thật thật biết đâu mà lường , chỉ có cha mẹ của mình mới thật ,

 10. Chi co may nghi vê tiên trư cac băc tiên bôi co ai như may kng ma xuât nay ăn kng ngôi rôi noi lao may xem cac vi tu hanh ngay ta no tưng kinh chư đâu như may

 11. Thích tâm thần đã trở lại .vẫn khùng như xưa .thằng này đưa đi khám ko bị nhốt lại tôi đi bằng đầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *