Thẻ bay của Vietjet – Thẻ Power Passe : Mua 1 lần bay trăm lầnvé máy bay , thẻ bay , thẻ power passe của viejet air vừa ra mắt. Vietjet ra mắt thẻ bay ‘vạn năng’: Mua 1 lần, bay không giới hạn Chiếc thẻ bay “vạn năng”…

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *