46 thoughts on “Theo bà tân vờ lốc ra biển bắt ốc làm đĩa ốc hương hấp xả khổng lồ siêu to sẽ NTN

  1. Trên tokyo ra biết chỉ bắt dc hàu, con ngao to . Với cua thì có nhưng cua k ngon nên toàn bắt ngao k thôi. Ngao thi nhiều vô kể

  2. Nấu canh cua ,cái cua sẽ nổi cả mảng to .đun lửa sôi vừa đủ kẻo vữa cái .bn ngoáy như vậy thì nát bét ấy bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *