4 thoughts on “Thị trường được dự báo lên 1,300-1,400 điểm. Có nên vay bố mẹ 500 triệu để đầu tư?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *