Thiên Hạ Thái Bình Hỏi Đặc Sứ Kiều Nguyên Tá Là Ai…? Rồi Chính Ngài Đã Trả lời.Thiên Hạ Thái Bình Hỏi Đặc Sứ Kiều Nguyên Tá Là Ai…? Rồi Chính Ngài Đã Trả lời. Cảm Tạ Kênh Thiên Hạ Thái bình Đã Giúp thực Hiện Video này. Nguồn …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

29 thoughts on “Thiên Hạ Thái Bình Hỏi Đặc Sứ Kiều Nguyên Tá Là Ai…? Rồi Chính Ngài Đã Trả lời.

 1. Thiên Hạ Thái Bình Hỏi Đặc Sứ Kiều Nguyên Tá Là Ai…? Rồi Chính Ngài Đã Trả lời.

 2. NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI CHÍ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN nam mô vô cực từ tôn tây thiên bá chủ vương cung tây mẫu nam mô long hoa di lặc tôn phật khai cơ thánh đức nam mô A di đà phật

 3. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn
  Nam Mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mây
  Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Khai Cơ Thánh Đức
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Kim Thân Cha Ngọc Đế Kiều Nguyên Tá 🙏🏿🙏🏿🙏🏿

 4. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn,
  Nam Mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu,
  Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật khai Cơ Thánh Đức,
  Nam Mô A Di Đà Phật,
  Nam Mô Kim Thân Cha Kiều Nguyên Tá!!!

 5. NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI TRÍ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN. NAM MÔ VÔ CỰC TỪ TÔN TÂY THIÊN BÁ CHỦ VƯƠNG CUNG TÂY MẪU. NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT KHAI CƠ THÁNH ĐỨC. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ ĐỨC KIM THÂN CHA KIỀU NGUYÊN TÁ. chúng con cảm ơn Cha KNT

 6. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn.
  Nam Mô kim Thân Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế KIỀU NGUYÊN TÁ..

 7. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn Đại Thiên Tôn . Nam Mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu . Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Khai Cơ Thánh Đức. Nam Mô ADiDaPhat. Nam Mô Kim Thân Cha Kiều Nguyên Tá.

 8. NAM MÔ NGỌC HOÀNG THỰƠNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI TRÍ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN , con xin cảm tạ ơn CHA…

 9. Con cuói đầu chào cha kim thân ch kiều nguyên tá nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại trí tôn đại thiên tôn nam mô vô cực từ tôn tây thiên bá chủ vương cung tây mẫu nam mô long hoa giáo chủ di lac tôn phật khai cơ thánh đức nam mô a di đà phặt

 10. Nam mo ngoc hoang thuong de vo cuc dai tri ton dai thien ton. Nam mo vo cuc tu ton tay thien ba chu vuong cung tay mau . Nam mo di lac ton phat khai co thanh duc. Nam mo a di da phat.con kinh chuc cho kim than cha kieu nguyen ta luon khoe manh.

 11. NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI TRÍ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN!
  NAM MÔ VÔ CỰC TỪ TÔN TÂY THIÊN BÁ CHỦ VƯƠNG CUNG TÂY MẪU!
  NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC TÔN PHẬT KHAI CƠ THÁNH ĐỨC!
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

 12. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn
  Nam Mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá chủ Vương Cung Tây Mẫu.
  Nam Mô Long Hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật khai cơ Thánh Đức.
  Nam Mô Kim Thân Cha Kiều Nguyên Tá Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn.
  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
  Con xin thành kính tri ân Cha Mẹ Trời.
  Vạn Tuế. Vạn Tuế.Vạn vạn Tuế…
  Kính chúc Cha Mẹ Sức Khỏe Trường Tồn.
  Chúng Sanh Dị Độ khắp miền Nam Châu.
  Con cảm kính Tạ ơn kênh KNTĐ.
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
  🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

 13. NAM MÔ NGOC HOÀNG THƯƠNG ĐẾ VÔ CƯC ĐAI TRÍ TÔN ĐAI THIÊN TÔN .NAM MÔ VÔ CỰC TỜ TÔN YÂY THIÊN BÁ CHỦ VƯƠNG CUNG TÊY MẪU .NAM MÔ LONG HOA GÍAO CHỦ DI LAC TÔN PHÂT KHAI CƠ THANH ĐỨC .NAM MÔ KIM THÂN CHA KIỀU NGUYÊN TÁ..NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT…

 14. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Trí Tôn Đại Thiên Tôn.
  Nam Mô Vô Cực Từ Tôn Tây Thiên Bá Chủ Vương Cung Tây Mẫu.
  Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Khai Cơ Thánh Đức.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 15. thị đằm nguyễn
  NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI TRÍ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN
  NAM MÔ VÔ CỰC TỪ TÔN TÂY THIÊN BÁ CHỦ VƯƠNG CUNG TÂY MẪU
  NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT KHAI CƠ THÁNH ĐỨC
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ KIM THÂN CHA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIỀU NGUYÊN TÁ
  con kính chào CHA con kính chúc CHA mạnh khoẻ

 16. Nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại trí tôn đại thiên tôn
  Nam mô vô cực từ tôn tây thiên bá chủ vương cung tây mẫu
  Nam mô long hoa giáo chủ di lạc tôn phật khai cơ thánh đức
  Nam mô a di đà phật

 17. NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI TRÍ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN.
  NAM MÔ VÔ CỰC TỪ TÔN TÂY THIÊN BÁ CHỦ VƯƠNG CUNG TÂY MẪU .
  NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT KHAI CƠ THÁNH ĐỨC .
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .

 18. Nam mô Ngọc hoàng thượng đế vô cực đại chí tôn đại thiên tôn, nam mô vô cực từ tôn Tây thiên bá chủ vương cung Tây mẫu, nam mô Long hoa giáo chủ di lạc tôn Phật khai cơ thánh Đức, nam mô a di đà Phật, nam mô kim thân Ngọc đế cha kiểu nguyên tá

 19. Con tin và niềm tin vững chắc khiêm nhường và Tín thác Đại thánh Cha Amen Mẹ nữ vương AMeN con chúc Kim thân cha kiều nguyên Tả được nhiều sức khỏe AMeN

 20. NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI CHÍ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN
  NAM MÔ VÔ CỰC TỪ TÔN TÂY THIÊN BÁ CHỦ VƯƠNG CUNG TÂY MẪU
  NAM MÔ ĐỨC KIM THÂN CHA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIỀU NGUYÊN TÁ

 21. Nam mô Ngọc Hoàng thượng Đế vô cực Đại Chí tôn Đại Thiên tôn 🙏🙏🙏
  Con xin Đặng lễ kim thân cha Ngọc Đế Kiều Nguyên tá. 🙏🙏🙏

 22. Nam mô Ngọc Hoàng thượng đế vô cực đại trí tôn đại thiên tôn
  Nam mô vô cực từ tôn tây thiên bá chủ vương cung tây mẩu
  Nam mô long hoa giáo chủ di lạc tôn phật khai cơ thánh đức
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô kim thân cha kiều nguyên tá 🙏🙏🙏

 23. Nam mô Ngọc hoàng thượng đế vô cực đại trí tôn đại thiên tôn. Nam mô vô cực từ tôn Tây thiên Bá chủ vương cung Tây mẫu. Nam mô Long hoa giáo chủ di lạc tôn phật khai cơ thánh Đức. Nam mô a di Đà phật. Nam mô kim thân cha kiều nguyên tá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *