38 thoughts on “Thịt Luộc Vợ Bạn Tập 2 – Phim Hài Tết 2021 A Hy Mới Hay Nhất Cười Vỡ Mồm

  1. Cho hỏi Mẩy Thanh dễ thương sinh năm bao nhiêu vậy ? A Hy nhiều hơn Mẩy Thanh 10 tuổi phải ko, Nếu mà như thế thì A Hy giỏi đấy. Trâu già mà gặm được cỏ quá non luôn. Nhìn Mẩy Thanh trẻ như vậy chắc chưa đến 30 đâu nhỉ, 2 mặt con rồi mà vẫn xinh gái mặn mà,vẫn làm cho ối thằng chảy dãi ấy chứ. Gái kinh so với Mẩy Thanh còn thua xa. Fan hâm mộ của Mẩy Thanh từ lúc nào mất rồi.

  2. Xem hài A Hy thì bồ kết mỗi Mẩy Thanh. Chất giọng cũng rất hay, Mẩy Thanh nói chuyện thì chẳng ai biết là người dân tộc. Nhìn mặt Mẩy Thanh phúc hậu quá. Đẹp người mà nết lại không chê vào đâu được, A Hy tốt phúc lắm mới lấy được Mẩy Thanh làm vợ đấy. Nhớ mà đối xử với vợ cho thật tốt.

  3. IqiziÒOiozìioZioziosiosioSiosnjioSjjnjjjjnjjnjoNnjnjnjjnjnisn0isnisn0isnNisnisN0isN0isN0isn00isn0isNiosnisn0iosjisN0isn0isn0isnisn0isn0isN0iosnisn0iosnisn0isn0isn0isnz0iosznisn0isz0n0iszn0iszn0iszn0iszn0isnz0iszNz00isnzz0iszn0isz0nzisn0isN0iszn0iszn0isnz0iosnz0isniosnioszniosniosnioss0usiss0isiss0s0s0ssz0s0s0ss0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *