6 thoughts on “Thọ Bonsai – Số 206 ĐÃ BÁN – Nguyệt Quế nghệ thuật

  1. Cây nguyệt quế khi làm có được lặt hết lá ko anh? Sao có thể làm lá bé tí thế kia được ạ? Nhìn lá bé phê quá anh <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *