9 thoughts on “Thọ Bonsai – Số 245 ĐÃ BÁN- Linh Sam Sông Hinh Lá Rí VIP

  1. Đẹp quá.. Cái chậu cũng rất đẹp.. Thọ mua chậu đó ở đâu vậy cho mình xin địa chỉ dc k..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *