5 thoughts on “Thời Cơ Lớn Từ Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư Và Trí Tuệ Nhân Tạo

 1. Chỉ có thể là thủ tướng nguyễn xuân phúc đứng đầu chính phủ việt nam sáng suốt mới có chính phủ điện tử và thu hút những tiếng nói chân thành của nhân dân muốn gì và cần gì thì mới có những hướng sáng suốt lãnh đạo được hoàn thiện hơn thủ tướng đứng đầu chính phủ việt nam sáng suốt..

 2. Việt Nam hãy tận dụng đi tắt đón đầu áp dụng công nghệ 4.0 để đưa vào thực tiễn trong sản xuất nhanh chóng phát triển kinh tế của đất nước, đưa nước ta trở thành nước thu nhập cao sớm nhất !

 3. Samsung chiếm 80% trong xk thiết bị điện tử, nông nghiệp 16tỷ công nghiệp máy móc 18 tỷ thì sao thành nước công nghiệp ? Bao nhiêu năm cũng là cái gánh nông nghiệp chịu đựng

 4. "Đào tạo đại học của VN có cơ bản tốt, nhưng hạn chế về thực hành"

  Dựa vào đâu mà đánh giá như vậy? chố ấy có đáng dựa vào ko hay chỉ là thương hiệu "học viện" Mỹ, Anh … Tôi xin nếu ý kiến & kinh nghiệm trong 1 lĩnh vực: Kỹ sư.

  Tôi là 1 kỹ sư được đào tạo ở nước ngoài & làm việc ở nước ngoài hơn 15 năm. Tôi làm việc rất nhiều với kỹ sư Anh, Úc, Mỹ tôi biết 1 số kỹ sư được đào tạo ở VN, họ rất giỏi, rất thực tế.

  Tôi cho là họ thuộc thành phần xuất sắc mới được đi nước ngoài học tập, tu nghiệp & làm việc.

  Nhưng khi về nước, tôi đi & cố tiếp xúc kỹ sư ở tp.HCM, Hải Phòng, Hà Nội, tôi ngạc nhiên vì trình độ cao & thực hành của họ. Cá nhân tôi đánh giá: Kỹ sư VN được đào tạo bằng hoặc hơn kỹ sư Anh, Mỹ & Úc tôi có dịp tiếp xúc. Kỹ sư 3 nước ngoài trên tôi tiếp xúc, ko thông minh, ko được đào tạo thực tế chút nào. Thực tế, chúng tôi bị gọi là Technocrats vì chúng tôi chỉ làm việc trên giấy tờ, bản vẽ, trong văn phòng là chính.

  15 năn trước chúng tôi còn xuống thực địa nhiều để kiểm tra xem bên đấu thầu có làm như bản chúng tôi thiết kế ko. Nhưng càng về sau, lại càng ít. Vì đấy là tiết kiệm $$$. Và là khuynh hướng chung. Nên thiết kế xong rồi giao cho chủ đấu thầu, là hầu như xong. Càng ngày càng ít thực tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *