Thời gian công tác trước 1995 được hưởng BHXH.Hướng dẫn tính thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng BHXH Bộ LĐTB&XH có Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18/9/2020 hướng dẫn tính thời gian …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *