2 thoughts on “Thủ thuật Word 2013 | #03 – Cách dùng Navigation Pane và Style heading hiệu quả trong Word 2013

  1. video hữu ích, các bạn sử dụng work 2007 thay vì bấm vào navigation pane thì hãy bấm document map

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *