18 thoughts on “Thuế trước bạ giảm 50% chính thức từ 28/6. Xe lắp ráp hưởng lợi!

  1. Giản 50% thì đại lý cắt km cuối cùng gầm bằng nhau .vn người tiêu dùng chẳng đc hưởng gì . Định mua nhưng lại thôi

  2. Trc khi giảm 50% thuế trước bạ thì các con giời chửi nhà nước, chửi Đảng ăn thuế dày. Sau khi giảm 50% thì chửi đại lý giảm khuyến mãi.
    Như vậy ta có thể rút ra 1 điều: chửi không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người bị ăn chửi này sang người bị ăn chửi khác.

  3. Mừng gì nhà nước giảm giá thì công ty không giảm tí nào thì vẫn thế. Có gì khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *