23 thoughts on “Tiếng Anh lớp 5 Ôn tập lý thuyết kỳ 2 / HeartQueen Quyên Hoàng

  1. cô nên cho thay đổi một chút về cách dạy phát âm thì cho dừng một chút ngữ pháp có vẻ chưa kĩ cô nên thay đỏi ko khí thì sẽ dễ vào kiến thức chứ cô dạy thế này hơi nhạt( ý kiến cá nhân)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *