7 thoughts on “Tiểu phẩm: Tuyên truyền phòng chống đuối nước – Trường Tiểu học Tam Trung (Krông Năng – Đắk Lắk)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *