30 thoughts on “TIN BIỂN ĐÔNG 29/07/2020: HOAN HÔ MỸ ĐẬP TẬP VÀ HUNSEN ĐỂ BẢO VỆ VN

  1. Hoan hô TT Donald Trump đã trừng phạt bọn bán nước Hum sen và bọn cướp nước Tập Cận Bình

  2. Hoan hô tổng thống Mỹ đã cùng VN chống lại các nước cảm phủ chia giác tàu xin cảm ơn

  3. Nẹ cpc nó cậy có tq giúp đỡ nên giám thách thức mỹ . Thì mỹ cho sẽ cho bọn mày biết máy. Mỹ sẽ ra tay trị kẻ đồng lõa với tàu cộng ác. Hun sen tq bây giờ là một phải diệt hết cả hai mới ổn. Hun sen kg biết à. Mỹ tt trùm bây giờ là ng sáng suốt bảo vệ hòa bình đông nam á. Tt trùmvowi diệt tới nơi 2 kẻ này để giữ bình yên ở đông nam á. Chúc ô k hạnh phúc.

  4. Cứ tranh chấp nhâu giữa nước .nc kia ko bên nào chỉu khiêm nhường .chắc sâu nầy thế giới sẽ hủy diêt mất.

  5. Mỹ đã doi bom ở cam phu chia là để bảo vệ việt nam bởi vì hun sen đá mưu đồ với Trung Quốc cho nên Mỹ phải đánh cho Trung Quốc và cam phu chia một trận tan nát hết đi hun sen cứ đòi đưa quân đến đánh việt nam phải không giờ thì đừng có nói chuyện với việt nam nhi

  6. Thằng Hun Sen ăn cháo đá bát hoan hô nhà lãnh đạo Mỹ và quân đội Mỹ đã ra tay trừng trị cpc và trung quốc bài học nhớ đời, thằng Hun Sen kia may ăn cháo đá bát thằng tập cẩm bình nó lấy được đất của cpc rồi thì nó sẽ quay lại căn may đo thằng Hun Sen ạ may cứ chờ đấy mà xem

  7. Ở đâu can cứ Trung Quốc có, thì ở đó có tổng thống trum ( tiêu diệt, tiêu diệt) ông tổng thống trum đã thay trời hành đạo

  8. Tâp cân binh đang khôi phuc lai tâp đoan diêt chung pôn pôt trên manh đât cu , cam pu chia , hun sen la ke đac luc nhât cho tham vong nay cua tâp cân binh …viêt nam chung ta nên canh giac bon diêt chung nay

  9. Trung Quốc ngu vãi l..sao không chiếm CAM PHU CHIA trước để làm bàn đạp thống chị Đông Nam Á,hjjjj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *