TIN MỚI 01/7/2020 | TI/ÊT L/0 Đ/0ПG TRỜI: bản vẽ "PHÒNG TH/Í NGHI/ỆM P4" (VŨ HÁN) bị THAY ĐỔI…TIN MỚI 01/7/2020 | TI/ÊT L/0 Đ/0ПG TRỜI: bản vẽ “PHÒNG TH/Í NGHI/ỆM P4” (VŨ HÁN) bị THAY ĐỔI…

#thờisựhoakỳ #tinhoakỳ #tinthếgiới

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

3 thoughts on “TIN MỚI 01/7/2020 | TI/ÊT L/0 Đ/0ПG TRỜI: bản vẽ "PHÒNG TH/Í NGHI/ỆM P4" (VŨ HÁN) bị THAY ĐỔI…

  1. -Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên về sự tráo trở của Trung Cộng – Nhưng tôi rất thất vọng về sự ngây ngô của những ai tin vào lời hứa của thể chế độc tài đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *