Tin quốc tế ngày7/4 | Ý đồ của Trung Quốc khi cử cả chiến hạm và chiến cơ oanh tạc trên Biển? | FBNCTin quốc tế ngày7/4 | Ý đồ của Trung Quốc khi cử cả chiến hạm và chiến cơ oanh tạc trên Biển? NHẬT BẢN LẦN ĐẦU ĐƯA F-35B TÀNG HÌNH BẢO VỆ …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

20 thoughts on “Tin quốc tế ngày7/4 | Ý đồ của Trung Quốc khi cử cả chiến hạm và chiến cơ oanh tạc trên Biển? | FBNC

  1. Nó chỉ hăm he khoe mẽ nhằm làm đài loan thấy nhột rồi chấp nhận yêu sách thôi, chứ đánh đấm gì dc tầm này

  2. IF CHINA STARTED WAR , china will be gone in 1-2-3 ,the us/us allies will won the battle , without nuke weapons ! this is ,century -21 high technology weapons !

  3. Trung Quốc có nhiều mưu hèn, kế bẩn , và ý đồ đen tối , nhằm độc chiếm Biển Đông . Nhưng bọn chúng không qua mắt được những nước có biển hoặc không có biển ở châu Á và trên thế giới

  4. Trênh thế giới này tất cả vũ thí dùng để hủy diệt thế giới và công sức chế tạo dư sức dúp đở những người nghèo khó và những người bệnh tât được an uổi hơn ấm áp tình người hơn hoặt làm những công việt thát có ý nghỉa hơn thế nhưng lạ lùng thây con người vvvv😔😔😔

  5. Khi Trung Quốc phát động chiến tranh với Đài loan , đó là bắt đầu của sự sụp đổ chế độ CS Trung Quốc!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *