Tin tức | Bản tin trưa 27/1 | Mỹ tăng cường quân sự trước căng thẳng với Iran | FBNCTin tức | Bản tin trưa 27/1 | Mỹ tăng cường quân sự trước căng thẳng với Iran TIN THẾ GIỚI THÀNH VIÊN CỘNG HÒA TẠI THƯỢNG VIỆN PHẢN ĐỐI BỎ LUẬN …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

16 thoughts on “Tin tức | Bản tin trưa 27/1 | Mỹ tăng cường quân sự trước căng thẳng với Iran | FBNC

  1. Tôi là người không thích chửi thề. Nhưng Tổng thống Trump, Ngài ấy đã làm gì. Là vì nước Mỹ. Còn Đảng Dân chủ làm gì xưa và nay…. Lừa lộc và Ngụy biện

  2. Chào mc xinh đẹp thanh thanh huyền, FBNC vn. đưa tin tức tổng hợp hay! Tên ăn trộm phiếu bầu, ký gì vậy, chắc ký phá thai…😂🤣😂

  3. 🚨With the Wuhan biological weapons, the Chinese Communist Party killed 450,000 Americans, killed 2,200,000 people around the world, and caused trillions of dollars in damage.The CCP threatens to seriously expand the World Military and Economy. In 1950, the CCP invaded Tibet States and suppressed strongly. The CCP invaded the Uyghur East Turkestan State and the CCP called Xinjiang. The CCP makes the indigenous population in: Tibet, Xinjiang, Hui Ningxia, Guangxi, Inner Mongolia severely reduced.CCP genocide for human organs. Help the East Turkestan State, State of Tibet … escape the invasion of the CCP zombies. CCP zombies seriously threaten to invade and expand the Sea East, East China Sea, Taiwan, India, … CCP invaded 200 nautical miles of many countries to exploit seafood. The CCP Supports Pakistan to fight India, support Iran, Korea, … to fight the Americans and the Allies. The CCP threatens to expand 'global supply chain' and to expand Military, threatening 'debt trap expansion with many countries'. The CCP brutally persecuted, imprisoned and killed people in Hong Kong, Xinjiang, Tibet, … Over the past 30 years, the CCP has stolen technology, copyright, and confidential information through Huawei, ZTE, … and Chinese people living abroad. The CCP 'drinks all the water of the Mekong River in the dry season and floods downstream in the rainy season. The CCP has invaded and seriously threatened 'border invasion' of 13 neighboring States. The CCP invades the Economy of many countries: '' by people of Chinese descent who live and naturalize in our Country. They hold many important companies and hold 60-80% of the Economy of many Countries.The United States, the Allies, the United Nations, International Law, WTO and International must immediately remove the CCP's zombies. CCP zombies must be severely punished.🇺🇸🇪🇺🇯🇵🇬🇧🇦🇺🇮🇳🇮🇱🇨🇦..

  4. Câu nói trừng phạt và cấm vận của Mỹ xưa rồi Diểm ơi ,Đừng tưởng mình là trung tâm của TG 😄🙄😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *