Tính Chất Hóa Học Của Andehit – Hóa 11Tính Chất Hóa Học Của Andehit – Hóa 11 – Nguyễn Phúc Hậu EDU.
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ANDEHIT
1. Phản ứng cộng hiđro
Khi có xúc tác niken và đun nóng:
– Anđehit + H2 → Ancol bậc I.
R−CH=O+H2 → (đk: Ni,to) R−CH2−OH
Chú ý:
– Trong phản ứng của andehit với H2: Nếu gốc R có các liên kết pi thì H2 cộng vào cả các liên kết pi đó.
– Trong phản ứng trên, anđehit đóng vai trò chất oxi hoá.
– Xeton + H2 → Ancol bậc II.

2. Phản ứng oxi hoá
a. Oxi hóa hoàn toàn
CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O
Nếu đốt cháy andehit mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc loại no, đơn chức, mạch hở.
CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O
b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
R(CHO)x + x/2O2 → R(COOH)x (xúc tác Mn2+, t0)
Đối với bài toán oxi hóa anđehit thành axit cần chú ý định luật bảo toàn khối lượng trong quá trình giải.

3. Phản ứng với AgNO3/NH3 (phản ứng tráng bạc)
R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg
– Phản ứng chứng minh anđehit có tính khử và được dùng để nhận biết anđehit.
– Riêng HCHO có phản ứng:
HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag
Chú ý:
– Phản ứng tổng quát ở trên áp dụng với anđehit không có nối ba nằm đầu mạch. Nếu có nối ba nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag.
– Các đặc điểm của phản ứng tráng gương của anđehit:
+ Nếu nAg = 2nandehit → anđehit thuộc loại đơn chức và không phải HCHO.
+ Nếu nAg = 4nandehit → anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.
+ Nếu nAg LỚN HƠN 2nhỗn hợp các anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó có HCHO.
+ Số nhóm CHO = nAg/2nanđehit (nếu trong hỗn hợp không có HCHO).
– Một số loại chất khác cũng có khả năng tham gia phản ứng tráng gương gồm:
+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản ứng chỉ tạo ra các chất vô cơ.
+ Các tạp chức có chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

4. Phản ứng với dung dịch Br2
R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr
Nếu anđehit còn có liên kết pi ở gốc hiđrocacbon thì xảy ra đồng thời phản ứng cộng Br2 vào liên kết pi đó.

5. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao
R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ → R(COOH)x + xCu2O↓ + 2xH2O
xanh đỏ gạch
→ Phản ứng này được dùng để nhận biết anđehit.
Chú ý: Phản ứng với Cu(OH)2 thường được thực hiện trong môi trường kiềm nên có thể viết phản ứng dưới dạng:
R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O
HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có phản ứng này.

Nhận xét :
Anđehit vừa thể hiện tính oxi hoá vừa thể hiện tính khử. Khi bị khử, anđehit chuyển thành ancol bậc I tương ứng. Khi bị oxi hoá, anđehit chuyển thành axit cacboxylic (hoặc muối của axit cacboxylic) tương ứng.

B. ĐIỀU CHẾ ANDEHIT

1. Điều chế Andehit từ ancol
– Oxi hoá ancol bậc I thu được anđehit tương ứng, oxi hoá không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton.
R(CH2OH)x + xCuO → R(CHO)x + xCu + xH2­O (t0)
– Formanđehit (metanal) được điều chế trong công nghiệp bằng cách oxi hóa metanol nhờ oxi không khí (ở 600−700oC với chất xúc tác Cu hoặc Ag).
2CH3−OH+O2 →Ag,600oC2H−CH=O+2H2O

2. Từ hiđrocacbon
Trong công nghiệp, người ta oxi hoá metan có xúc tác, thu được anđehit fomic.
Oxi hoá không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại sản xuất anđehit axetic.
Anđehit axetic còn được điều chế từ axetilen bằng phản ứng cộng nước.
Oxi hoá không hoàn toàn cumen thu được axeton và phenol

PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT ANDEHIT
– Tạo kết tủa sáng bóng với AgNO3/NH3.
– Tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.
– Làm mất màu dung dịch nước Brom.
(Riêng HCHO phản ứng với dung dịch Brom có khí CO2 thoát ra).

CHÚC CÁC EM HỌC SINH LUÔN HỌC TỐT !!
================================
Xem Clip Nhớ Like Và Đăng Kí Kênh Bấm Chuông Thông Báo Để Nhận Video Mới Của Miss Nguyễn Phúc Hậu EDU Nhé!!!
☆ ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE:
☆ OFFICIAL FACEBOOK:
================================
© Bản quyền thuộc về Nguyễn Phúc Hậu EDU
© Copyright by Nguyễn Phúc Hậu EDU ☞ Do not Reup
================================
#Andehit
#TínhChấtHóaHọcCủaAndehit
#AndehitHóa11

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/khoe-dep

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *