8 thoughts on “Tính cước vận chuyển trong Dự toán F1

  1. Cho em hỏi là nếu tính cước vận chuyển với cự ly ngoài 20km thì tính ntn ạ? Vì trong định mức 588 chỉ có cự ly 20km là lớn nhất

  2. anh cho em hỏi nếu tính cước vận chuyển vật liệu theo 89 và 588 cùng lúc thì làm thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *