Tính phổng phổng chi phí cho 10 nái và 30 thỏ con.Link chuồng trại của mình:

Tính thì sơ sơ là vây, còn khi làm thì sẽ có thay đổi, ví như có thể giảm lượng lồng nuôi xuống rồi tăng từ từ khi phát triển đàn. Nhưg dù cái gì thì phải tính phần tiền vận hành ban đầu, bao gồm chi phí điện nước, nhất là chi phí thức ăn ban đầu cho tới khi có khai thác.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

7 thoughts on “Tính phổng phổng chi phí cho 10 nái và 30 thỏ con.

  1. Còn 11 bộ của 30 con thỏ kia ông nuôi xong rồi vứt à.. Tôi đây nuôi 20 nái 40 thở con vẫn cho nái đẻ phà phà còn éo tới số lượng lồng như ông nói

  2. mình có ý nuôi .nhưng tầm khoảng vài tháng nữu. tới đó bạn có thể cung cấp con giống va kỹ thuật nuôi cho mình nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *