4 thoughts on “Tinh Yeu Nails || Marble và cắt bột cho người đang học

  1. Anh ty ơi làm cái video cho người bắt đầu đi ah. Em học ở tiệm mà học hoài chẳng dc. Và bộ cọ mà anh đang dùng thì em có thê đặt mua ntn ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *