27 thoughts on “Tinhte.vn – Giới thiệu chi tiết Honda Vision 2014

  1. Sự thật là cái gì mới ra mắt ở Việt Nam! Đều bị chê xấu và cái kết chạy đầy đường

  2. Mỗi người mỗi ý thích. Mỗi xe mỗi kiểu khác nhau. Chê bai này nọ thì đi bộ đi

  3. Thật sự mà nói thì thấy thế giới ảo ai cũng chê Vision, nhưng ngoài đường thì người ta chạy đầy cả ra!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *