3 thoughts on “TKT10

  1. Bạn thân mến cho mình hỏi, chương trình này không cắt thép luôn được à. Cám ơn bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *