Tọa đàm: The B-SemesterTọa đàm: “The B-Semester: tiếp cận Blended learning trong tổ chức giảng dạy để ứng phó với những Bất ngờ trong một học kỳ Bất định” do Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy (CTE) tổ chức nhằm giúp giảng viên, giáo viên tại ĐHQGHN chủ động và sáng tạo tổ chức hoạt động giảng dạy trong năm học mới, ứng phó hiệu quả với những ảnh hưởng lớn của dịch cúm Covid 19 thông qua việc cung cấp một số tiếp cận và phương pháp trong việc kết hợp giảng dạy online và giảng dạy trực tiếp (Blended learning); chia sẻ các kinh nghiệm và thực hành tốt trong tổ chức giảng dạy theo tiếp cận Blended learning.

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *