Tôn Giả Ca Chiên Diên | TT Thích Nguyên Tạng giảngTÔN GIẢ CA CHIÊN DIÊN, ĐỆ NHẤT LUẬN NGHỊ
💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am,
Thứ Bảy, 29/08/2020 (11/07/Canh Tý)

Ai là vua trong các vị vua?
Ai là thánh trong các bậc thánh?
Thế nào là người ngu?
Thế nào là bậc trí?
Làm sao để lìa phiền não?
Làm sao để đạt được Niết Bàn?
Ai là kẻ chìm trong biển sanh tử?
Ai là người tiêu dao tự tại noi cõi nước giải thoát?
Nam Mô Luận Nghị Đệ Nhất Ca Chiên Diên Tôn Giả

💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼

Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
Youtube: Tu Viện Quảng Đức
(TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)

Facebook:

Website:

Tel: 03. 9357 3544

Email: quangduc@quangduc.com

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

3 thoughts on “Tôn Giả Ca Chiên Diên | TT Thích Nguyên Tạng giảng

  1. Con cảm ơn thầy nhiều. Con chúc thầy cùng ban admin manh khỏe để làm ra nhiều video bổ ích cho đại chúng. Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *