Tôn Giả Tu Bồ Đề | TT Thích Nguyên Tạng giảngTÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ, ĐỆ NHẤT GIẢI KHÔNG
💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am,
Thứ Sáu, 28/08/2020 (10/07/Canh Tý)

Nhược dĩ sắc kiến ngã,
Dĩ âm thanh cầu ngã,
Thị nhân hành tà đạo,
Bất năng kiến Như Lai.

Nếu do sắc thấy ta,
Do âm thanh cầu ta,
Người ấy hành đạo tà,
Không thể thấy Như Lai.

Nam Mô Giải Không Đệ Nhất Tu Bồ Đề Tôn Giả

💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼

Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

Youtube: Tu Viện Quảng Đức
(TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)

Facebook:

Website:

Tel: 03. 9357 3544

Email: quangduc@quangduc.com

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/van-tai

Author: admin

6 thoughts on “Tôn Giả Tu Bồ Đề | TT Thích Nguyên Tạng giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *