34 thoughts on “TOP 10 Lan rừng hoa đẹp đáng trồng nhất cho người mới chơi | Xơ Rá Orchid

  1. hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

  2. Đon cam hoa đẹp that chu oi. Chau muon mua một ít đe choi nhung ko biet cho nao co ban

  3. Ô bạn cho hỏi tôi trồng phi điệp hay bị thối đen từ gốc trở lên,mới đầu thì vàng gốc rồi lan sang mầm khác là chết.Đã phun ridomil gold vẫn thối.

  4. Đơn cam hoa đẹp thật đó, nhưng bạn có thể ngửi lại xem có đúng là nó có mùi thơm thật ko, chứ mình thấy nó đâu có mùi thơm đâu thậm chí còn hôi là khác

  5. đơn cam hình như ko phù hợp với khí hậu miền bắc thì phải? mình trồng ko thấy phát triển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *