Tốt , giỏi hay phù hợp – cái nào hơn ? | Ninh Thương HiệuMẫu người tốt, người giỏi, người phù hợp sẽ có cuộc sống và lợi hại như nào trong 3 môi trường: Gia đình – Công việc và xã hội, rắc rối, mâu thuẫn hay thuận …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/moi-truong

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *