TQ: Có thể có chiến tranh Triều Tiên trước tháng 3Trung tướng Vương Công Quảng nói Bắc Kinh nên đưa quân tới biên giới với Triều Tiên để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào từ nay …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *