Trật tự là sức mạnh và sự khao khát của nhân loại -Vấn Đạo -Pháp Niệm Phật -Khóa Dũng Chí 1988, p2Trật tự là sức mạnh và sự khao khát của nhân loại -Vấn Đạo-Pháp Niệm Phật -Khóa Dũng Chí -1988, p2 27:23 Đức Thầy chỉ Niệm Phật ở sáu luân xa …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

1 thought on “Trật tự là sức mạnh và sự khao khát của nhân loại -Vấn Đạo -Pháp Niệm Phật -Khóa Dũng Chí 1988, p2

  1. Hi anh chi Cho hung hoi vi sao luc hung ngoi thien niem phat. Ko nghe tieng cua hung niem trong tam. Minh. Ma chi nghe tieng cua ong 8 niem. Vay la sao. Co bi lac duong kg. Thanks anh chi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *