38 thoughts on “Trên tay ô tô chạy bằng nước muối mua trên Lazada

  1. Chạy bằng muối lừa đảo chỉ là 2 mạch tách nhau để nước vào nó truyền điện Từ pin thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *