Trị bệnh gà con bị bẹt,chân cua,đi đứng ko được. (Foot is flat,crab legs,walking is not)Cách Trị chân gà con bị bẹt, chân cua, đi đứng không được trong một tuần.

How to treat chicks’ feet that are flat, crab legs or walking cannot be held for a week

Xem thêm các bài viết Nông Nghiệp: https://vonmenschzumensch.org/category/nong-nghiep

Author: admin

3 thoughts on “Trị bệnh gà con bị bẹt,chân cua,đi đứng ko được. (Foot is flat,crab legs,walking is not)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *