16 thoughts on “Trị ho có đờm rất hay

  1. M bị viêm phế quản co thắt từ nhỏ nên dùng lá bàng xông và xúc miệng sáng tối cũng hết nhé 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *