[Triết học] [Chương 2] Phép biện chứng duy vật [Học phần Triết học Mác – Lênin]



Trong phần này đề cập tới: khái niệm biện chứng, biện chứng khách quan, biện chứng chủ quan, biện chứng duy vật và nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật!
Âm nhạc trong video này
Tìm hiểu thêm
Bài hát กายประสานเอ่ยนามพระพุทธ
Nghệ sĩ ่JINGPING
Album Buddha Spa Music, Vol. 3/5 (บรรเลงเพื่อสมาธิ และปฏิบัติธรรม)
Bên cấp phép cho YouTube: Believe Music (thay mặt cho Ocean Media)

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/giao-duc

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *