6 thoughts on “TRỜI SẼ PHẠT HOẶC BỊ Ở TÙ NẾU BẠN GIÁM TRẢ LỜI CÂU HỎI CHỨA NHỮNG ẨN Ý NÀY .

  1. Hàng năm cứ mùa mưa lũ MT vất vả chống đỡ, nhưng nhờ sự đùm bọc của ndvn cả nước, mọi vất vả khổ đau do thiên tai đều vượt qua, vn có truyền thống ủng hộ lá lành đùm lá rách, tình cảm nd cả nước chung tay khắc phục, vn khác hẳn các nước là vậy đấy

  2. Bao nhiêu năm nay những thằng GATO với dân VN, với CS VN chúng nó cứ hỏi câu đó hoài, khi nào… khi nào…. khi nào….?
    Vậy hỏi lại bọn chó má đó xem : Vậy thì chúng mày mong khi nào dân VN hết khổ để chúng mày về hưởng thụ , đi du lịch và ăn nhà hàng quán nhậu hả??? Chúng mày đã làm được gì cho dân VN chúng tao???
    Người dân VN họ rất khinh bỉ những thằng làm CM Trắng chỉ biết ngồi xó và nói xằng bậy kiểu đó vô cùng anh ạ! Giờ không ai muốn nhắc tới tên của nó nữa hết!

  3. Những thằng hỏi câu "Khi nào dân VN hết khổ " thì thường thường chính những thằng đó chúng nó là những thằng bất tài và vô liêm xỉ anh ạ, không ai thèm quan tâm! chúng nó thường là những thằng trên cà- vạt nhưng dưới lại là xà lỏn , lo cho bản thân chúng nó còn chưa xong nên mới ngồi đó hỏi câu lơ ngơ như thế nên chúng ta cũng không cần phải bàn tới để làm gì. Ngoài kia người dân VN họ còn rất bận rộn để kiếm tiền, để sống, để hưởng thụ nên cũng không ai buồn quan tâm những đứa trời ơi đất hỡi đó nói gì đâu anh! Chúc anh và Gia đình cuối tuần vui vẻ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *