22 thoughts on “Trồng mai con mấy năm mới bán được | Bonsai | QT Studio

  1. Chia sẻ rất hay nhưng thấy mai của bạn hơi chậm lớn nhiều chỗ mai 2 – 3 năm tuổi đã lớn lắm rồi mang ra chợ bán được rồi

  2. vậy à cảm ơn anh nha em ở ngoài Quảng Bình muốn có giống mà không quen ai trong đó mà nhờ được ngoài này không có

  3. Tôi có cây mai sáng nở hoa đến tối là rụng. Xin cho biết lý do và cách chữa trị. Cám ơn.

  4. Anh trung cho tôi hoi múông cho nhánh mai nó mâp ra thi làm sao cho nó mâp sinh anh chi dùm …sinh cám on anh chào anh..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *