16 thoughts on “Truyền thuyết thiếu lâm tự phần 3 tập 3 part 1 [Thuyết minh]

  1. Thi'ch ngũ sư huynh ghê vừa đẹp trai vừa giỏi võ nữa. Yêu anh ấy ghê vậy. 😚😙😙😙😙😙😙😚😚😙

  2. Thích nhất cái anh đeo cái chảo ngoài sau lưng lắm 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *