1 thought on “TSMT 29/7-NAP-Rất nhiều BT hay bám sát CẤU TRÚC

  1. Câu 71 ra 2 muối mà thầy, sao tính khúc cuối còn có 1 muối của HCOO vậy ạ ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *