2 thoughts on “Tự làm thử Tôm càng xanh sốt bơ tỏi vị Cajun theo hương vị mỹ và cái kết bất ngờ #tiktok #short

  1. má ơi tổ tiên bảo đủ thì dừng 🤣 duyên quá duyên
    nhưng tại sao k bỏ rễ của ngò ra vậy ạ? 🤨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *