Tu Sĩ Nam Tu Hành Đúng Chánh Pháp Sẽ Không Còn Xuất TinhTrưởng lão Thích Thông Lạc,người đã làm chủ sanh,già,bệnh,chết,dựng lại chánh pháp của Phật Thích Ca,làm sống lại con đường chân chánh của đạo Phật,thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả,sống không làm khổ mình,khổ người và khổ chúng sanh

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *