1 thought on “Tuổi già bạn LẬN ĐẬN KHỔ CỰC nếu mắc phải thói quen này mỗi ngày – Sư cô Hương Nhũ giảng

  1. Con xin được mượn lời giải của Lão Hoà Thượng Tuyên Hóa, cùng hạnh nguyện của con kính đến chư vị Phật, chư vị Bồ Tát. Xin chư vị quý PHẬT TỬ vào trang của tôi xem KINH TỤNG CHÚ ĐẠI BI , mỗi câu đều có lời giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *