42 thoughts on “Tuyển Chọn Nhật Kim Anh [Official]

  1. Những bài hát này mang đầy kỹ niệm,,,thời e còn xài đt cùi bắp,,,kiem thẻ nhớ tải nhạc vê nghe

  2. Ca si nhât kim anh hat qua hay 100 điêm va hay qua hay qua 100 phân trăm hay 100 hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

  3. Em chọn bài kết thúc , cô nàng hay ghen , mặt trăng yêu mặt trời , yêu thật khó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *