3 thoughts on “Txog thaum koj pom kuv zoo ces koj twb tsis muaj nqis rau kuv lawm 2020

  1. Pojniam mas xyov li tiag, yog thaum tus txiv tsis txiag lawm ces txawm tsis muaj nqis rau nws lawm, txoj kev txij nkawm tsis muaj leej twg yuav tsoob tau txhua2 lub sijhawm.
    Pojniam txoj kev nquag pab tsis tau kom tus txiv lub siab muag, yog kj tsis txawj hlob qau, tsis kam npuav ntxais ces kj yuav mag ua poj nrauj sai2 no ntag. Kj tus txiv cov nyiaj ces nws twb muab coj mus faj tseg rau hauv niam ntxawm lub nceb lawm.
    Vim kj ruam kj thiaj li plag qau tsis tau sib aim lawm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *