USB và HDD bị ẩn, mọi người chỉ cách khắc phục với.USB và HDD di động của mình bị hiện shortcut, mình dùng phần mềm fix attrb của BKAV để chạy hiển thị. Nhưng khi restart lại máy thì lại bị tình trạng cũ, các …

Nguồn: https://vonmenschzumensch.org/

Xem thêm bài viết khác: https://vonmenschzumensch.org/category/cong-nghe

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *