1 thought on “ÚT SANG Chia sẽ cách trồng ớt tại nhà cho trái nhiều

  1. Chia sẽ cách trồng ớt tại nhà cho trái nhiều.. cac bạn có tìm hiểu thêm thì bình luận tôi sẽ trả lời và trao đổi kinh nghiệm.. Chúc các bạn xem kênh vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *