6 thoughts on “VBO SketchUp – Bài 3: Hướng dẫn sử dụng Curic Section

  1. ra video hợp lý quá,video VBO phần 1 giới thiệu bao quát quá,thực hành thì thực hành theo được nhưng không hiểu vấn đề vận hành các layer hay gắn vật liệu.Lần này làm quả này chất lượng hẳn,vỡ ra được nhiều thứ.cảm ơn chủ thớt

  2. Theo mình những cái này nên hệ thống cho vào phần chỉ dẫn hỗ trợ của Curic… Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn cụ thể!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *