3 thoughts on “Vẽ tranh phong cảnh miền núi bằng màu acrylic #p2

  1. Mùa dịch chọn cách thư thái là ngắm họa sỹ vẽ tranh…. tinh thần thoải mái và ở yên khi Tổ quốc cần ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *